Úvod > Tepelná čerpadla > Daikin / Rotex - hybridní plynové tepelné čerpadlo

Daikin / Rotex - hybridní plynové tepelné čerpadlo

Hybridní plynové tepelné čerpadlo

Nová hybridní kombinace – účinná, spolehlivá, pohodlná.


Vždy volba levnějšího zdroje energie = úspora nákladů!

 
Tepelná čerpadla ve stávajících budovách jsou často omezené požadavkem na vysokou teplotu průtoku. Při modernizaci budov se stávajícím plynovým vytápěním pokaždé vyvstane otázka, zda může tepelné čerpadlo tuto úlohu bez problémů splnit.

Nový hybridní systém tepelného čerpadla Daikin Altherma kombinuje tepelné čerpadlo (které odebírá teplo z ovzduší a využívá tak obnovitelnou energii) s účinnou plynovou kondenzační technologií. Vnitřní jednotka se skládá pouze z plynového kondenzačního kotle a vnitřních částí tepelného čerpadla a nemusí zabírat více prostoru než tradiční plynový kotel. Teplota proudění v systému ROTEX HPU je 25 °C až 80 °C a je vhodná pro jakýkoliv typ budovy.

Hybridní tepelné čerpadlo Daikin Altherma získalo 1. místo v soutěži TOP Energie 2015!

Daikin je celosvětově známý inovativním přístupem k novým technologiím a má již 50 leté zkušenosti s výrobou tepelných čerpadel. Nové tepelné čerpadlo Hybrid kombinuje výhody tepelného čerpadla vzduch/voda a kondenzačního plynového kotle. Tento unikátní systém zahrnuje to nejlepší z obou světů, optimalizuje energetickou účinnost a dodává spolehlivě teplo a teplo vodu do našich domovů. Jeho vnitřní logika automaticky volí energeticky nejúčinnější a nákladově nejefektivnější provoz v závislosti na tarifu uživatele. Účinnost tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid je až o 35% lepší než účinnost kondenzačního plynového kotle. Je tedy ideálním řešením pro rekonstrukce, kde je třeba nahradit stávající plynový kotel.

Daikin Altherma Hybrid_vni

Zatímco u ostatních hybridních systémů se zapíná bivalence na 100%, u tepelného čerpadla Daikin Hybrid pracuje částečně tepelné čerpadlo i plynový kotel, o tom, ze kterého zdroje, rozhoduje speciální logika „Hybrid control logic“.

Během hybridního módu je upravován průtok hydraulické soustavy tak, aby byl optimálně využit podíl tepelného čerpadla i kondenzačního kotle.

V případě, že hybridní režim nebude již dostatečný a ekonomicky efektivní, tepelné čerpadlo Hybrid automaticky přepíná do režimu 100% kondenzačního kotle, abychom zajistili nejlevnější provoz během nejmrazivějších dnů.

Jak systém Daikin Altherma Hybrid vypadá?

Skládá se z venkovní jednotky tepelného čerpadla obsahující typické komponenty jako ventilátor, kompresor a výparník. Venkovní jednotka chladivovým potrubím propojena s vnitřní jednotkou, která obsahuje kondenzátor a všechny hydraulické komponenty jako oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil. Vrchní část vnitřní jednotky tvoří kondenzační kotel.

Daikin Altherma Hybrid_schema

Jak celý systém Hybridního tepelného čerpadla funguje?

Unikátní hybrid logika umí přepínat mezi jednotlivými zdroji energie v závislosti na ceně energií, plynu na jedné a elektrické energie na druhé straně. Má-li majitel tohoto topného systému „zelené myšlení“ může si zvolit tzv. ekologický režim a o tom zda bude fungovat tepelné čerpadlo nebo plynový kotel bude rozhodovat spotřeba primární energie a emise.

Daikin Altherma Hybrid_vni2

Provozní režimy Daikin Altherma Hybrid:

  1. Provoz pouze tepelného čerpadla – ve vyšších teplotách okolního vzduchu je výkon tepelného čerpadla dostatečný a pracuje s vysokou účinností, zajišťující nízké provozní náklady.

  2. První hybridní režim - klesne-li venkovní teplota a tudíž i účinnost tepelného čerpadla, pokračuje Daikin Altherma Hybrid v efektivním provozu. Potřebné teplo pomáhá dodat kondenzační plynový kotel, zapojený v sérii s tepelným čerpadlem. Na rozdíl od klasických bivalentních systémů, kde dochází k úplnému přepnutí mezi tepelným čerpadlem a kotlem.

  3. Druhý hybridní režim – při dalším poklesu venkovní teploty a snížení účinnosti, začne se automaticky regulovat průtok. Díky oběhovému čerpadlu s proměnnými otáčkami snižujeme průtok v celém systému. Toto zvedá účinnost tepelného čerpadla, protože se vrací zpátečka o vyšší teplotě topné vody.

  4. Režim pouze bojler - je-li venkovní teplota velice nízká a potřeba tepla pro vytápění je nejvyšší, tepelné čerpadlo už nepracuje ekonomicky, takže funkci vytápění přebírá kotel.
Ceník tepelných čerpadel Daikin Altherma Hybrid
Ceník tepelných čerpadel Daikin Altherma Hybrid
Daikin Altherma Hybrid_vni2
Daikin Altherma Hybrid_vni
Daikin Altherma Hybrid_ven
Daikin Altherma Hybrid_schema
Daikin Altherma Hybrid_ovl
Daikin Altherma Hybrid_inst
Daikin Altherma
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, obratem se Vám ozveme:
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.